JD 19. Parābhavasutta
4 Mar 2019 In Jendela Dhamma By
Khotbah tentang Keruntuhan(Sn 1.6; KN 5.6) 95. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedua untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang ketiga, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 96. “Apabila seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif; seorang yang malas, mempertontonkan tanda kemarahan; inilah sebab untuk keruntuhan.”Selanjutnya, yang dimaksud dengan suka tidur adalah ...
Read More
JD 18. Parābhavasutta
25 Feb 2019 In Jendela Dhamma By
Khotbah tentang Keruntuhan (Sn 1.6; KN 5.6) 93. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab pertama untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang kedua, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 94. “Orang jahat disukai; tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai; menyenangi ajaran orang jahat. Inilah sebab untuk keruntuhan. Yang dimaksud dengan ...
Read More
JD 17. Parābhavasutta
18 Feb 2019 In Jendela Dhamma By
Khotbah tentang Keruntuhan(Sn 1.6; KN 5.6) Demikianlah yang telah saya dengar. Pada satu waktu, Begawan tinggal di wihara Anāthapiṇdịka, di hutan Jeta, dekat Sāvatthi. Pada waktu itu, ketika malam telah larut, satu dewa tertentu dengan keelokannya yang indah sekali menerangi keseluruhan hutan Jeta, mendatangi tempat di mana Begawan berada. ...
Read More