JD 19. Parābhavasutta
4 Mar 2019 In Jendela Dhamma By
Khotbah tentang Keruntuhan(Sn 1.6; KN 5.6) 95. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedua untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang ketiga, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 96. “Apabila seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif; seorang yang malas, mempertontonkan tanda kemarahan; inilah sebab untuk keruntuhan.”Selanjutnya, yang dimaksud dengan suka tidur adalah ...
Read More