Glossary

All | A B C D G I J K L M N O P R S T U V Y
There are 37 names in this directory beginning with the letter A.
Abhidhamma
Ajaran yang lebih tinggi dan berbeda dari Sutta dalam hal model penjabaran Dhamma. Seringkali disebut sebagai ajaran filsafat psikologi Buddhis.

Abhijjhā
Ketamakan

Abhiññā
Pengetahuan-lebih-tinggi, kesaktian, pengetahuan langsung.

Abyākata
Tidak-ditentukan.

Adukkhamasukha
Bukan-ketidaknikmatan-bukan-kenikmatan; terminologi untuk perasaan netral.

Ahosi
Ada di masa lalu. Kamma yang ahosi adalah kamma yang ada di masa lalu dan tidak ada di masa sekarang (tidak berbuah).

Anāgāmī
Seorang yang tidak kembali lagi ke alam indriawi. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian ketiga di dalam Buddhisme.

Anaññātaññassāmītindriya
Indriya atau daya keyakinan, “Saya akan memahami yang tidak diketahui;” indriya yang muncul bersama dengan Jalan Sotāpatti yang memahami Empat Kebenaran Mulia untuk pertama kalinya.

Anantarapaccaya
Pengkondisian tanpa-jeda.

Ānantariyakamma
Kamma tanpa-antara (kamma yang langsung berbuah di kehidupan persis setelah kehidupan di mana kamma tersebut diciptakan).

Ānāpana paṭibhāga nimitta
Tanda serupa untuk nafas-masuk dan nafas-keluar yang menjadi objek jhāna buat mereka yang bermeditasi ānāpanasati.

Ānāpānassati
Perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar.

Anatta
Bukan-diri.

Anicca
Tidak kekal.

Anittha
Tidak-diidamkan.

Aniṭṭhamajjhattārammaṇa
Objek yang agak tidak menyenangkan.

Aniṭṭhārammaṇa
Objek yang tidak menyenangkan.

Aññamaññā paccaya
Pengkondisian yang-saling-mendukung.

Aññindriya
Daya pengendali untuk pengetahuan yang disempurnakan; pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Empat Kebenaran Mulia yang mengalami penyempurnaan di tiga Jalan yang lebih tinggi, yaitu Jalan Sakadāgāmī, Jalan Anāgāmī dan Jalan Arahatta.

Anuloma
Cocok, sesuai urutan.

Anusaya
Kecenderungan/tendensi yang tertidur, sifat laten.

Apāya
Alam-tanpa-kebahagiaan, yaitu alam neraka, kerajaan binatang, alam hantu dan alam jin.

Appanā samādhi
Absorpsi, jhāna.

Arahat
Seseorang yang pantas menerima persembahan, orang yang telah mencapai tingkat pencerahan tertinggi, orang suci yang telah menghancurkan semua kekotoran-batinnya.

Ariyasaṅgha
Komunitas para bhikkhu atau bhikkhuṇī yang sudah mencapai kesucian.

Arūparāga
Hasrat terhadap kehidupan nonmateri.

Arūpāvacara citta
Kesadaran lingkup-nonmateri.

Arūpāvacara jhāna
Jhāna tingkatan non-materi.

Asaññasatta
Makhluk-tanpa-batin.

Āsava
Noda batin, kekotoran batin yang memancar keluar: (1) kāmāsava (noda batin kenikmatan inderawi); (2) bhavāsava (noda batin eksistensi); (3) diṭṭhāsāva (noda batin pandangan-salah; (4) avijjāsava (noda batin ketidak-tahuan).

Asekkha
Siswa suci yang tidak perlu berlatih lagi; istilah untuk para Arahat.

Asura
Jin, setan

Ati-ittha
Sangat-diidamkan.

Aṭṭhakathā
Kitab komentar, kitab tafsir.

Atthapaññatti
Konsep-makna.

Avīci
Salah satu neraka yang paling dalam.

Avijjā
Ketidaktahuan, kebodohan.