Glossary

All | A B C D G I J K L M N O P R S T U V Y
There are 20 names in this directory beginning with the letter P.
Paccekabuddha
Buddha yang tidak mengajar; Paccekabuddha hanya muncul pada saat tidak ada Buddhasāsana.

Pañcakāmaguṇa
Jalinan nafsu-pancaindra.

Pañcanīvaraṇa
Lima rintangan-batin, yaitu kāmacchanda (hasrat-inderawi), byāpāda (pikiran-jahat), thina,middha (kemalasan dan kantuk), uddhacca,kukkucca (kegelisahan dan penyesalan) dan vicikicchā (keragu-raguan).

Pañcasīla
Lima aturan moralitas Buddhis yaitu menghindari untuk tidak membunuh, mencuri, berzinah, berbohong dan mabuk-mabukan.

Paññā
Kebijaksanaan

Papañca
Proliferasi atau perkembangbiakan mental, yaitu dhamma yang memperpanjang eksistensi makhluk di dalam saṃsāra. Istilah ini merujuk kepada taṇhā, māna dan diṭṭhi.

Parinibbāna
Pemadaman lengkap, yaitu padamnya agregat sehingga tidak memunculkan kelahiran yang baru lagi; pembebasan akhir.

Pariyatti
Tipiṭaka; mempelajari dan menguasai Tipiṭaka.

Passaddhi
Ketenangan atau kedamaian batin.

Paṭibhāga nimitta
Tanda-serupa; tanda yang merupakan objek jhāna.

Paṭighānusaya
Kecenderungan laten akan kebencian.

Paṭimokkha
Kumpulan peraturan disiplin monastik.

Paṭipatti
Latihan atau praktik meditasi.

Paṭisandhi viññāṇa
Kesadaran penyambung-kelahiran-kembali.

Paṭivedha
Penembusan Empat Kebenaran Mulia.

Pettivisaya
Alam hantu kelaparan.

Pharaṇapīti
Jenis kegembiraan yang meresap ke seluruh tubuh. Kegembiraan jenis inilah yang dimaksud sebagai faktor jhāna.

Phassa
Kontak

Poṭṭhabba
Benda berwujud.

Putthujjana
Manusia biasa, manusia kebanyakan (yang belum tercerahkan), manusia yang banyak membangkitkan kekotoran-batin.