Glossary

All | A B C D G I J K L M N O P R S T U V Y
There are 8 names in this directory beginning with the letter V.
Vacīdvāra
Pintu-ucapan.

Vacīkamma
Kamma yang muncul melalui pintu ucapan.

Vaciviññatti
Pemberitahuan melalui isyarat ucapan.

Vedanā
Perasaan.

Vicāra
Penerapan-terus-menerus.

Virāga
Tanpa-nafsu, keadaan batin yang tidak tertarik kepada objek. Virāga adalah tahapan yang dicapai oleh seorang yogī yang sudah melihat karakteristik umum dari batin-dan-jasmani.

Viriya
Usaha, energi.

Vitakka
Penerapan awal.