K10. Dana 1. Enam Faktor Persembahan (Chaḷaṅgadānasutta)