Ceramah Dhamma

A Dhammatalk for Singaporean Devotees

01 Dec 2017, oleh Ashin Kheminda

The World Reflects Our Mind

04 Jun 2017, oleh Ashin Kheminda

Normalisasi Hati

18 Dec 2016, oleh Ashin Kheminda

Kehidupan Spiritual

11 Dec 2016, oleh Ashin Kheminda

Dengan Menjaga Dirinya Sendiri, Dia Menjaga Orang lain

04 Dec 2016, oleh Ashin Kheminda

Jangan Memfitnah Ular!

13 Nov 2016, oleh Ashin Kheminda

Mahir Dalam Kehidupan

23 Oct 2016, oleh Ashin Kheminda

Memahami Kehidupan dengan Baik

16 Oct 2016, oleh Ashin Kheminda

Empat Biji Durian

24 Jul 2016, oleh Ashin Kheminda

Membersihkan Rumput Liar di Jalan Spiritual

12 Jun 2016, oleh Ashin Kheminda

Menjadi Manusia yang Sulit Ditemukan di Dunia ini

05 Jun 2016, oleh Ashin Kheminda

Dīghajānu Sutta

11 Nov 2018, oleh Ashin Visudha