Kajian Tipiṭaka

Mar 25, 2019

101. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kelima untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang keenam, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 102. “Apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, memiliki emas dan makan makanan yang lezat sendirian; inilah seb...
Selengkapnya

Mar 18, 2019

99. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab keempat untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang kelima, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 100. “Apabila seseorang menipu seorang brahmana, pertapa atau ‘pengemis’ lainnya dengan kata-kata yang tidak benar; inilah sebab...
Selengkapnya

Mar 11, 2019

97. Demikianlah,kami mengetahui hal ini. Inilah sebab ketiga untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang keempat, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 98. “Apabila seorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua, usia mudanya telah pergi; inilah sebab untuk ...
Selengkapnya

Mar 04, 2019

95. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedua untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang ketiga, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 96. “Apabila seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif; seorang yang malas, mempertontonkan tanda kemarahan; inilah sebab untuk ke...
Selengkapnya

Feb 25, 2019

93. Demikianlah, kami mengetahui hal ini. Inilah sebab pertama untuk keruntuhan. “Beritahukanlah yang kedua, Begawan. Apakah sebab untuk keruntuhan?” 94. “Orang jahat disukai; tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai; menyenangi ajaran orang jahat. Inilah sebab u
Selengkapnya

Feb 18, 2019

91. Kami bertanya kepada Gotama tentang seseorang yang mengalami keruntuhan. Kami telah datang kemari untuk bertanya kepada Begawan, “Apakah sebab untuk keruntuhan?” 92. “Seseorang yang berhasil sangatlah mudah diketahui. Seseorang yang runtuh sangatlah mudah untuk diketahui. Se...
Selengkapnya